Tłumaczenia
na włoski
Tłumaczenia ustne Doradztwo
biznesowe
Profil Cennik Klienci Referencje Publikacje Przykłady
tłumaczeń
Muzeum
Błędów
Kontakt


Interprete polacco

tłumaczenia na włoski

Tłumaczenia na włoski native speaker

Wykonuję tłumaczenia specjalistyczne z polskiego na włoski: tłumaczenia techniczne, prawnicze i marketingowe, w bardzo szerokim zakresie dziedzin, na każdym poziomie złożoności, jak widać w dziesiątkach przykładów tłumaczeń przedstawionych na stronie, zebranych w trakcie 17 lat działalności. Jako włoski native speaker wykonuję wyłącznie tłumaczenia na język włoski, mój język ojczysty.
Więcej informacji: tłumaczenia na język włoski native speaker

tłumaczenia ustne polsko-włoskie

Tłumaczenia ustne polsko-włoskie

Tłumaczenia ustne polsko-włoskie i włosko-polskie: tłumaczenia konferencyjne symultaniczne (kabinowe) oraz tłumaczenia konsekutywne podczas spotkań biznesowych. Tłumaczenia w całej Polsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice. W przypadku małych grup (do 5 osób) wykonuję również wygodne tłumaczenia szeptane z pomocą specjalnego posiadanego urządzenia.
Więcej informacji: Tłumaczenia ustne polsko-włoskie

tłumacz włoski native speaker

Tłumacz włoski native speaker

Jestem Włochem, mieszkam w Polsce i od 2004 r. pracuję jako tłumacz polsko-włoski prowadząc działaność gospodarczą. Jestem członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich - STP. Ze względu na moje techniczne wykształcenie i doświadczenie zawodowe od samego początku oferowałem tłumaczenia techniczne na język włoski. Następnie rozszerzyłem swoje kompetencje na tematykę prawną, co pozwoliło mi oferować również tłumaczenia prawnicze na język włoski.
Więcej informacji: mój profil zawodowy

klienci

Klienci

Ponad 200 z licznych klientów, dla których świadczyłem usługi tłumaczenia, podzielonych na: Instytucje; kancelarie prawne i firmy konsultingowe; budownictwo drogowe i kolejowe; przemysł samochodowy i stoczniowy; mechaniczny i hutniczy; tworzyw sztucznych; budowlany i drzewny; chemiczny i farmaceutyczny; spożywczy; maszyny, narzędzia i urządzenia; elektronika, informatyka i automatyka; transport; kościół, zgromadzenia, wspólnoty; hotelarstwo, gastronomia i turystyka; wydawnictwa i media.

referencje

Referencje

Podczas mojej działalności zawodowej wykonałem tłumaczenia polsko-włoskie w ilości ponad 24 000 stron rozliczeniowych (około 5 milionów słów). Przedstawiam tutaj referencje od ponad 30 klientow, włoskich i polskich. Referencje dotyczą zarówno tłumaczeń pisemnych jak i ustnych (ponad 300 dniówek) a także usług doradztwa biznesowego świadczonych firmom włoskim.

publikacje

Publikacje

Przykłady publikacji (książki, katalogi, broszury, filmy, materiały multimedialne) zrealizowane podczas mojej kariery zawodowej. Mimo tego, że tłumaczenia literackie stanowią margines mojej działalności i wśród wykonanych przeze mnie tłumaczeń te, które mieszczą się w szeroko pojętej kategorii "publikacje", stanowią niewielki procent całości, mam na koncie kilka ciekawych realizacji.

przykłady tłumaczeń

Przykłady tłumaczeń

Przedstawiam zbiór 30 przykładów wykonanych tłumaczeń, podzielonych na tłumaczenia techniczne, techniczno-prawnicze, prawnicze, finansowe, literackie i medyczne. Przykłady przedstawione w parach (włoskie tłumaczenie - polski oryginał) i anonimizowane, pozwalają potencjalnym klientom zdać sobie sprawę z poziomu moich kompetencji. Niech fakty mówią same za siebie.

Muzeum Błędów

Muzeum Błędów

Często Polacy nie są świadomi jakiej jakości materiał otrzymują, kiedy zlecają rodakom tłumaczenie na włoski. Aby pomóc im to zrozumieć zebrałem w Muzeum Błędów przykłady tłumaczeń na język włoski wykonane przez osoby niebędące native speakerami. Dla Włochów eksponaty są bardzo wymowne, czytając je można umrzeć ze śmiechu...
Tłumaczenia na włoski - native speaker

- Tłumaczenia techniczne włoski
- Tłumaczenia prawnicze włoski
- Tłumaczenia marketingowe włoski

Tłumaczenia ustne polsko-włoskie

- Tłumacz włoski Warszawa
- Tłumacz włoski Poznań
- Tłumacz włoski Kraków