Tłumaczenia
na włoski
Tłumaczenia ustne Doradztwo
biznesowe
Profil Cennik Klienci Referencje Publikacje Przykłady
tłumaczeń
Muzeum
Błędów
Przedsionek Sala I Sala II Sala III Sala IV Kontakt

Muzeum Błędów

Często Polacy nie zdają sobie sprawy jaki materiał otrzymują, kiedy zlecają rodakom tłumaczenie na włoski. Aby mogli to zrozumieć zebrałem w Muzeum Błędów wiele eksponatów: tłumaczenia na język włoski wykonane przez osoby niebędące native speakerami.

Poniżej jest plan Muzeum, które jest podzielone na cztery sale zawierające eksponaty. Dla Włochów eksponaty są bardzo wymowne. Im nie trzeba nic wyjaśniać: teksty mówią same za siebie, czytając można umrzeć ze śmiechu...

Ale jak to oddać Polakom? Pod każdym eksponatem dodałem przycisk , który pokazuje błędy.
Ale jak oddać rangę błędów, ich wagę i reakcję, jaką powodują u czytającego?

Dlatego Polakom polecam wejście północne. Tam w przedsionku jest Oświecalnia i wszystko będzie jasne...