Tłumaczenia
na włoski
Tłumaczenia ustne Doradztwo
biznesowe
Profil Cennik Klienci Referencje Publikacje Przykłady
tłumaczeń
Muzeum
Błędów
Przedsionek Sala I Sala II Sala III Sala IV Kontakt

Muzeum Błędów - Sektor publiczny

W tej sali znajdują się teksty publikowane przez podmioty sektora publicznego (urzędy wojewódzkie, urzędy miast, agencje rządowe, itd.) w różnych postaciach - głównie stron internetowych i broszur.

Jeśli chodzi o strony internetowe, teksty eksponatów odpowiadają zawartości stron w momencie ich znalezienia.

Pod tekstami znajduje się przycisk , który podkreśla błędy.


Urząd wojewódzki

Urząd miasta

Urząd miasta

Urząd wojewódzki

Urząd miasta

Urząd miasta

Urząd miasta

Urząd miastaWkrótce nowe eksponaty!